Boka sjösättning/uppläggning
Boka sjösättning/uppläggning
Other languages
This text is replaced by the Flash movie.
Boka uppläggning


Hösten 2017 

 

Här får du information för att höstens båtupptagningen ska fungera så bra som möjligt.
 
Redan nu kan du boka tid via vår hemsida. Börja med att trycka på knappen Logga in (uppe till vänster).
 
Första gången du ska boka tid loggar du in med dina fyra sista siffror i personnumret och ditt kundnummer som du hittar längst upp till höger på din faktura.
 
Upptagning sker vardagar från den 1 september till och med den 30 november. I Saltholmen startar upptagningen 15/9. Tänk på att planera din upptagningstid då det kan bli flera veckors väntetid i vissa hamnar. 
 
Om du väljer att inte närvara vid upptagningen ska du lägga båten i kranbassängen kvällen före din upptagningstid. Sätt en lapp med ditt namn och telefonnummer väl synlig på båten. Har du valt att närvara kommer du med din båt till kranområdet på avtalad tid.
 
Tänk på att vinteravtalen är löpande och endast gäller för den båt som står på avtalet. Har du bytt båt måste du kontakta vår kundservice.
 
 
Båtmärkning
Vi arbetar ständigt med att förbättra och underlätta båthanteringen för oss alla. Vi har tagit fram ett helt nytt system för märkning och identifiering av båtar som vi testar på ett antal båtar i Torslanda Lagun.
Vid sjösättningen 2018 kommer båtmärkningen att tillämpas i alla Grefabs hamnar. 
Det kommer att underlätta för dig att hitta båten när den tagits upp för vintern då du får ett sms med en kartbild över var i hamnen din båt står uppställd.
Det kommer även att underlätta för hamnpersonalen att identifiera båten vid sjösättning och upptagning.
Båtmärkningen innebär också att vi ökar kontrollen av båtar både i vattnet och på land.
Under vintern kommer du att få mer information samt dekaler till din båt.
 
 
Nu inför Grefab e-tjänster 
Gå gärna in och kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Du hittar länken till Mina sidor på www.grefab.se. För att logga in till e-tjänsterna behöver du ha en e-legitimation.  På Mina sidor hittar du mer information om vilka e-tjänster vi har.
 
 
Viktiga datum
- 1 januari Sista dag för uppsägning av vinterplats i hall 
- 1 mars Sista dag för uppsägning av båtplats,
   hytt, trailerplats eller jolleplats 
- 1 mars Sista dag för uppsägning av kajakplats
   (endast i Fiskebäck)
- 1 juni Sista dag för uppsägning av vinterplats eller
   ansökan om vilande avtal på land eller i sjön
- 1 juni – 31 augusti - Står din båt på land under denna
   period debiteras du landhyra, se prislistan.
 

Egen trailer
Tar du upp din båt själv på egen trailer kontaktar du kundservice för att boka din vinteruppläggning. Sedan kontaktar du hamnpersonalen som hänvisar dig en plats i hamnen.
 
 
Täckning - Båthus
Om du ska bygga båthus och behöver extra utrymme måste du meddela detta när du bokar din upptagningstid. Fakturering sker efter husets längd och bredd. Täckning av båten skall utföras enligt försäkringsbolagens anvisningar. Bockarna skall säkras med en tamp under båten. Presenning eller dylikt får inte fästas i bockarna. 
 
 
Dekaler
Tillsammans med din faktura får du dekalerna ”LOGG” och ”PROPELLER”. Innan upptagning ska du markera båtens logg och propeller på båtens båda sidor med dekalerna. (Dekalerna skickas ut till alla kunder oavsett båttyp)
Om en skada uppstår och dekalerna saknas eller är felplacerade är båtägaren ansvarig. 
 
 
Tillståndsdekal för masten
Masten placerar du i mastställ eller, i mån av plats, i mastskjul. Du lägger din mast i det skjul som är märkt med den storlek du har på din mast. Masten ska vara helt avklädd och dekalen som du får tillsammans med fakturan ska så snart som möjligt fästas väl synlig vid mastfoten. Inlagd mast utan tillståndsdekal får inte förvaras i mastskjulet och kommer att läggas ut.  När du har mastat av måste du omgående flytta din mast då många behöver tillgång till mastkransområdet.
 
 
Tömning av septiktank 
Vi har tömningsstationer i Björlanda Kile, Torslanda Lagun, Saltholmen, Hinsholmskilen, Fiskebäck, Hovås och Eriksbergdockan. 
 
 
Bottenspolning 
Bottenspolning görs av Grefabs personal i samband med kranlyftet. Vi kan inte garantera att alla havstulpaner lossnar vid spolningen som sker med högtryck. Av säkerhetsskäl utförs bottenspolning inte vid minusgrader.
 
 
Sjösättning våren 2018
Sista sjösättningsdag är den 31 maj. Står du kvar med din båt på land under perioden 1 juni - 31 augusti debiteras en landhyra, se prislistan.


 
VÄLKOMMEN TILL GREFAB
– HOS OSS HAMNAR DU RÄTT !


Grefab, Box 11064, 404 22 Göteborg  •   Besöksadress: Norra Hamngatan 40  •  Telefon: 031 - 368 58 00•  E-post: grefab@grefab.se  •  Om webbplatsen