Boka sjösättning/uppläggning
Other languages
Nyheter
visa.lasso?ukat_id=8000000000038878&kat_id=84500000000012090&mall=vader.lasso Nyheter / Information
 

 
Tillfällig infartsväg till Torslanda Lagun
Från vecka 44 och 7 veckor fram kommer ordinarie infartsväg till hamnen att vara stängd på grund av att Kretslopp och Vatten ska lägga ner nya vattenledningar.
Under byggtiden måste du köra en annan väg. Vi hoppas att detta inte ställer till besvär för dig.

Tisdag den 31 oktober klockan 15:00 stängs avloppet i Torslanda Lagun av i några timmar.


Nedan ser du hur du kör till hamnen under byggtiden, se även kartbild PDF
 • Från Torslandavägen (väg 155)
 • Sväng av vid avfart Vikan in på Arendalsvägen, följ vägen i 1,2 km och ta höger in på Hjärtholmsvägen
 • Följ sedan Hjärtholmsvägen i 2.8 km, sväng sedan höger vid skylt kajplats
 • Följ vägen och ta höger vid skylt Grefab, kör efter strandkanten så kommer du till hamnen

 
Lediga vinteruppläggningsplatser
Just nu finns det lediga vinteruppläggningsplatser i Björlanda Kile , Fiskebäck och i Torslanda Lagun.
Är du intresserad ?  Anmäl dig till kön via vår nya e-tjänst här

 
 
* I år har du inte fått med något buntband
Vi har tagit fram ett helt nytt system för märkning och identifiering av båtar som kommer att tillämpas vid sjösättningen till våren 2018.
Under vintern kommer du att få mer information samt nya båtmärkningsdekaler till din båt och mast.


För att underlätta identifieringen av din mast, under tiden, valde vi att skicka med mastdekalen som du själv sätter på masten.


 
 
* E-tjänster
Nu har vi e-tjänster för nya och befintliga kunder. 
Här kan du:
 • Ansöka om båtplats, vinteruppläggningsplats, vinterplats i sjön eller inomhushall
 • Ändra i din ansökan vad gäller båt och hamn
 • Se dina uppgifter om avtalad båtplats
 • Beställa och avbeställa stege till befintlig båtplats
 • Säga upp båtplats
 • Se dina uppgifter om avtalad vinterplats
 • Säga upp vinterplats
 • Ändra kontaktuppgifter och ändra adress

  Här kommer du till våra e-tjänster   Inloggning gör du med e-legitimation.

 
 
Städning i Torslanda Lagun
Allt material såsom stegar och dylikt har flyttats och ligger nu bakom inomhushall (nr 5)
 
* Det finns lediga båtplatser i Björlanda Kile

Har du en båt som är 6 - 8.5 meter lång ?
Vi har 10-meters platser i Björlanda Kile som det förnärvarande är kort kötid till.
Är du intresserad , anmäl dig genom att fylla i ansökan om båtplats på hemsidan.

 
 
Journummer vid fel på låssystem i hamnarna

Nu har vi jouravtal som gäller kvällar och helger med Safeteam.
Blir det något fel på infartsbom, grind eller låsen i inomhushallarna ring 031- 80 24 80.
Övrig tid tar du kontakt med hamnpersonalen.

 
 
Lindholmen

Nu finns det container uppställd på Västra gaveln Therese Svenssons gata
 
 
Ny toalettkod till Killingsholmen
Vi har bytt läsaren till toalettdörren och därför måste vi ha en 6-siffrig kod.
Du använder samma kod som tidigare och lägger till två st nollor  på slutet.

 
 
Information till dig som inte har vinteravtal hos Grefab
Sjösättning/upptagning från trailer eller vagn
Du som önskar kranlyft till eller ifrån trailer/vagn ges möjlighet till detta i de flesta hamnarma. 

Sjösättning/upptagning med kranbil
Av säkerhetsskäl sker sjösättning/upptagnig enbart med Grefabs kran. Kommer du med lastbil och vill sjösätta/ta upp din båt är du välkommen att boka en tid för kranlyft.
I Björlanda Kile är det möjligt att själv lyfta med kranbil på mobilkransplattan.

Tänk på att samtliga tjänster måste tidsbokas och kommer att faktureras enligt gällande prislista.

Övrig sjösättning/upptagning i hamnarna utan tidsbokning är inte tillåten.

Du är välkommen att boka tid på telefon 031-368 58 00
 
Båtramp med självbetjäning  
I Björlanda Kile finns en båtramp, och du betalar med kontokort i automaten.
I Hinsholmskilen finns en enklare båtramp som är avgiftsfri.
 
* Använd miljögodkända färger
Grefab har spolplattor vid kranarna och effekten av dessa följs med intresse av oss, miljöförvaltningen och övriga myndigheter. Metoden fungerar väl i nästan alla hamnar men inte på enstaka platser. Detta visar sig när vi tar prover i avloppsvattnet, Grefab vill markera att det ur miljö- och arbetsmiljöhänseende är viktigt att kunderna använder miljögodkända färger och om det går, undviker användningen av de färger som blöder.
Vi kommer att inleda ett informationsarbete tillsammans med miljöförvaltningen om alternativ som finns och hur de bäst kan anpassas till våra förhållanden och hamnar.

Tips på sidor om miljöregler och båtbottenfärger.
På Göteborgs hemsida kan du läsa mer om hur du som båtägare kan minska den negativa miljöpåverkan från din båt.
Miljöregler för fritidsbåtar.
På transportstyrelsen kan du läsa mer om hur båtbottenfärg får användas  - Du har väl koll på reglerna ?
 
 
Förstudie om båtmärkning
Grefab har tidigare informerat om det arbete som pågår med märkning av båtar i hamnarna.
Nu har en förstudie genomförts där båtmärkningen har belysts med fokus på de effekter Grefab vill uppnå.
Kundernas båtar ska vara lätta att identifiera för personalen och andra kunder  och internkommunikation mellan båt, hamn och båtplatssystem skall förebygga missförstånd och öka kontrollen av båtarna på platserna både i vattnet och på land.
 
* Anslagstavla på hemsidan
Du vet väl om att det finns en anslagstavla på hemsidan.
Här kan du som privatperson lägga in båtrelaterade anslag med text och bild om du vill.
Tjänsten är kostnadsfri och är ett komplement till de vanliga anslagstavlor som finns ute i våra hamnar.
Direktlänk till anslagstavlan
 
Grefab, Box 11064, 404 22 Göteborg  •   Besöksadress: Norra Hamngatan 40  •  Telefon: 031 - 368 58 00•  E-post: grefab@grefab.se  •  Om webbplatsen