Boka sjösättning/uppläggning
Languages
This text is replaced by the Flash movie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 1 mars öppnar vi
bokningen som ny e-tjänst

 
Du klickar på Mina sidor och
loggar sedan in med e-legitimation.


 


Välkommen till en ny båtsäsong
 

Här har vi samlat information om nyheter och vad som är bra att tänka på inför sjösättning och sommarsäsongen.

 

Nyhet e-tjänst – Boka sjösättningstid
Från den 1 mars bokar du enkelt din sjösättningstid via Grefabs nya e-tjänst. På hemsidan grefab.se hittar du länken till Mina sidor. Tänk på att boka din tid för sjösättning så snart som möjligt. Många kunder vill sjösätta i maj och tiderna blir snabbt uppbokade.

Nyhet e-tjänst – Beställa parkeringstillstånd
Vill du köpa ett parkeringstillstånd gör du en beställning i e-tjänsten och får därefter en faktura för tillståndet. Från den 1 mars kan du göra din beställning.


Närvara eller ej närvara vid sjösättning
I alla hamnarna kan du välja att närvara vid sjösättningen. I Saltholmen, Hinsholmskilen och Hovås måste du närvara. Du ska vara vid din båt på bokad tid och flytta båten direkt efter sjösättning från kranområdet. Om din båt ligger kvar i kranområdet dagen efter sjösättningen debiteras du för olovlig förtöjning.

I Björlanda Kile, Torslanda Lagun och Fiskebäck kan du välja att inte närvara vid sjösättningen. Du utrustar din båt med tampar och fendrar innan sjösättningen. Samma dag som båten sjösätts flyttar du den från kranområdet. Om din båt ligger kvar i kranområdet dagen efter sjösättningen debiteras du för olovlig förtöjning.


Extra tjänster
Extra tjänster såsom upptagning eller ompallning kan du boka i april eller juni. Under maj månad utför vi endast sjösättningar.


Egen sjösättning med kranbil
Ska du sjösätta med kranbil är du välkommen att göra det i Björlanda Kile på kajen vid den lilla mastkranen. Glöm inte att boka tid för att använda kajen.


Det här behöver du veta:
  • Du får bara använda Kemikalieinspektionens godkända bottenfärger och kemikalier för fritidsbåtar.
  • Vid skrapning, slipning och målning av båtar ska marken täckas, så att färgflagor, slipdamm och färgspill kan samlas upp (slipmaskin med filter/behållare kan underlätta uppsamling) samt nämnda material omhändertas, (för undvikande av nedträngning i marken) och lämnas på miljöstation.
  • El finns att tillgå på land mellan 08:00 till 22:00. Inkopplad kabel får inte lämnas obevakad eller vara inkopplad över natten. Vatten och el finns på bryggorna från den 15 april
  • Din uppläggningsplats ska vara städad innan sjösättning
  • Båtvagnar, vaggor och ställningsvirke får i vissa hamnar efter tillstånd från Grefab efter nyttjandetidens utgång placeras på anvisad plats. Dessa ska vara försedda med ditt namn och telefonnummer.
  • Står du kvar med din båt på land mellan 1 juni och 31 augusti debiteras en landhyra enligt prislistan
  • Sista sjösättningsdag är 31 maj utom i Björlanda Kile där sista dag är den 8 juni
  • Första upptagningsdag är 1 september. Vill du ta upp tidigare utgår landhyra enligt prislistan

Båtmärkning
Under mars-april kommer vi att införa ett båtmärkningssystem. Separat information kommer att skickas ut till alla berörda kunder. Alla båtägare ansvarar själva för märkning av sin båt, mast och trailer.


Miljöregler och tips för ett hållbart båtliv
Grefab har spolplattor vid kranarna och effekten av dessa följs med intresse av oss, miljöförvaltningen och övriga myndigheter. Reningsanläggningarna fungerar väl i våra hamnar, men när prover tas i spolrännorna visar det sig att det fortfarande finns båtar som har kvar förbjuden bottenfärg. Grefab vill markera att det ur ett miljö- och arbetsmiljöhänseende är viktigt att våra kunder använder miljögodkända färger och undviker de färger som blöder. På vår hemsida ligger det en länk till en rykande färsk rapport om båtbottenfärger från Bonus Change. Du kan också hitta mer information om ett hållbart båtliv på goteborg.se

Vid skrapning, slipning och målning av båtar ska marken täckas, så att färgflagor, slipdamm och färgspill kan samlas upp (slipmaskin med filter/behållare kan underlätta uppsamling) samt nämnda material omhändertas, (för undvikande av nedträngning i marken) och lämnas på miljöstation. Tänk på att din uppläggningsplats ska vara städad innan sjösättning.


Ny- och ombyggnation
I Fiskebäck planerar vi att lägga 3 nya flytbryggor. Vi väntar på besked från miljödomstolen efter att ansökan kompletterats med sedimentprover efter krav från länsstyrelsen. Planen är att arbetet skall genomföras under nästa vinter.
I Saltholmen kommer vi att göra klart piren under slutet av året och vi har i vinter skickat in en anmälan gällande vattenverksamhet kopplat till utbyte av palissaden i Hinsholmskilen.


Håll hastigheten i hamnarna
Under sjösättningsperioden sjösätts, i de flesta, hamnarna en båt var 10:e minut, tänk på att hamnarna är en arbetsplats så sänk hastigheten och iaktta varsamhet när du kör så att inte skada uppstår.


 


Grefab, Box 11064, 404 22 Göteborg  •   Besöksadress: Norra Hamngatan 40  •  Telefon: 031 - 368 58 00•  E-post: grefab@grefab.se  •  Om webbplatsen  • Sitemap