Boka sjösättning/uppläggning
Other languages
This text is replaced by the Flash movie.
Torslanda Lagun
  övriga hamnar
Torslanda Lagun
Grefabs hamn ligger i närheten av Torslanda gamla flygfält. Här finns 385 båtplatser och plats för 625 vinterupplagda båtar varav 300 ligger inomhus . Arkitekturen är inspirerad av internationella marinor och, precis som namnet säger, bildar hamnen en trygg och trivsam lagun, integrerad med trevlig fritidsbebyggelse.I hamnen finns även ett varv. För att Du ska kunna köra in på området behövs en nyckelbricka, den kan Du som har avtal i hamnen köpa hos oss.
 
 
Tillfällig infartsväg till Torslanda Lagun
Från vecka 44 och 7 veckor fram kommer ordinarie infartsväg till hamnen att vara stängd på grund av att Kretslopp och Vatten ska lägga ner nya vattenledningar.
Under byggtiden måste du köra en annan väg. Vi hoppas att detta inte ställer till besvär för dig.

Tisdag den 31 oktober klockan 15:00 stängs avloppet i Torslanda Lagun av i några timmar.


Nedan ser du hur du kör till hamnen under byggtiden, se även kartbild PDF
 • Från Torslandavägen (väg 155)
 • Sväng av vid avfart Vikan in på Arendalsvägen, följ vägen i 1,2 km och ta höger in på Hjärtholmsvägen
 • Följ sedan Hjärtholmsvägen i 2.8 km, sväng sedan höger vid skylt kajplats
 • Följ vägen och ta höger vid skylt Grefab, kör efter strandkanten så kommer du till hamnen
 
Lediga vinteruppläggningsplatser
Just nu finns det lediga vinteruppläggningsplatser i Björlanda Kile , Fiskebäck och i Torslanda Lagun.
Är du intresserad ?  Anmäl dig till kön via vår nya e-tjänst här

 
 
I år har du inte fått med något buntband
Vi har tagit fram ett helt nytt system för märkning och identifiering av båtar som kommer att tillämpas vid sjösättningen till våren 2018.
Under vintern kommer du att få mer information samt nya båtmärkningsdekaler till din båt och mast.


För att underlätta identifieringen av din mast, under tiden, valde vi att skicka med mastdekalen som du själv sätter på masten.


 
 
E-tjänster
Nu har vi e-tjänster för nya och befintliga kunder. 
Här kan du:
 • Ansöka om båtplats, vinteruppläggningsplats, vinterplats i sjön eller inomhushall
 • Ändra i din ansökan vad gäller båt och hamn
 • Se dina uppgifter om avtalad båtplats
 • Beställa och avbeställa stege till befintlig båtplats
 • Säga upp båtplats
 • Se dina uppgifter om avtalad vinterplats
 • Säga upp vinterplats
 • Ändra kontaktuppgifter och ändra adress

  Här kommer du till våra e-tjänster   Inloggning gör du med e-legitimation.

 
 
Städning i Torslanda Lagun
Allt material såsom stegar och dylikt har flyttats och ligger nu bakom inomhushall (nr 5)
 
Journummer vid fel på låssystem i hamnarna

Nu har vi jouravtal som gäller kvällar och helger med Safeteam.
Blir det något fel på infartsbom, grind eller låsen i inomhushallarna ring 031- 80 24 80.
Övrig tid tar du kontakt med hamnpersonalen.

 
 
Information till dig som inte har vinteravtal hos Grefab
Sjösättning/upptagning från trailer eller vagn
Du som önskar kranlyft till eller ifrån trailer/vagn ges möjlighet till detta i de flesta hamnarma. 

Sjösättning/upptagning med kranbil
Av säkerhetsskäl sker sjösättning/upptagnig enbart med Grefabs kran. Kommer du med lastbil och vill sjösätta/ta upp din båt är du välkommen att boka en tid för kranlyft.
I Björlanda Kile är det möjligt att själv lyfta med kranbil på mobilkransplattan.

Tänk på att samtliga tjänster måste tidsbokas och kommer att faktureras enligt gällande prislista.

Övrig sjösättning/upptagning i hamnarna utan tidsbokning är inte tillåten.

Du är välkommen att boka tid på telefon 031-368 58 00
 
Båtramp med självbetjäning  
I Björlanda Kile finns en båtramp, och du betalar med kontokort i automaten.
I Hinsholmskilen finns en enklare båtramp som är avgiftsfri.
 
Använd miljögodkända färger
Grefab har spolplattor vid kranarna och effekten av dessa följs med intresse av oss, miljöförvaltningen och övriga myndigheter. Metoden fungerar väl i nästan alla hamnar men inte på enstaka platser. Detta visar sig när vi tar prover i avloppsvattnet, Grefab vill markera att det ur miljö- och arbetsmiljöhänseende är viktigt att kunderna använder miljögodkända färger och om det går, undviker användningen av de färger som blöder.
Vi kommer att inleda ett informationsarbete tillsammans med miljöförvaltningen om alternativ som finns och hur de bäst kan anpassas till våra förhållanden och hamnar.

Tips på sidor om miljöregler och båtbottenfärger.
På Göteborgs hemsida kan du läsa mer om hur du som båtägare kan minska den negativa miljöpåverkan från din båt.
Miljöregler för fritidsbåtar.
På transportstyrelsen kan du läsa mer om hur båtbottenfärg får användas  - Du har väl koll på reglerna ?
 
 
Förstudie om båtmärkning
Grefab har tidigare informerat om det arbete som pågår med märkning av båtar i hamnarna.
Nu har en förstudie genomförts där båtmärkningen har belysts med fokus på de effekter Grefab vill uppnå.
Kundernas båtar ska vara lätta att identifiera för personalen och andra kunder  och internkommunikation mellan båt, hamn och båtplatssystem skall förebygga missförstånd och öka kontrollen av båtarna på platserna både i vattnet och på land.
 
Anslagstavla på hemsidan
Du vet väl om att det finns en anslagstavla på hemsidan.
Här kan du som privatperson lägga in båtrelaterade anslag med text och bild om du vill.
Tjänsten är kostnadsfri och är ett komplement till de vanliga anslagstavlor som finns ute i våra hamnar.
Direktlänk till anslagstavlan

 
Vill du läsa vad som hänt med hamnen före 2011
så klicka här.
 
Hamnutveckling

2011
Personalstyrkan har utökats med 2 säsongsanställda. Personalen fått nya "tillfälliga" utrymmen i 2 inhyrda containers. Det gamla hamnkontoret har helt enkelt gjort sitt. Här har man också fått nytt dragfordon för bättre hantering vid sjösättning och upptagning. Under april månad grävde man för nya vattenledningar i området. Ombyggnad av befintlig traileramp görs under maj månad.


2010
Mastkran och mastkranbryggan

Många båtägare upplever kajen vid mastkranen som hög i förhållande till fribordhöjden vid mastning samt att kroken hänger långt ut.  Grefab har uppmärksammat problemet med kajen som upplevs hög vid vårens lågvatten. Åtgärden blir att två trappsteg byggs längs hela kajländen, se bild. De två trappstegen får en total bredd på 60 cm och ger en sänkning på 50 cm.  Den planerade åtgärden med mastkranen krok som upplevs som långt ut är att linhjulet i toppen flyttas inåt 40 cm närmare kajen. Det nya avståndet mellan kajkant och krok blir nu 190 cm.
Här kan du se den nya skissen över kranbryggan
Kranbrygga 2010 (PDF)

Här kan du se de senaste ideérna på infrastrukturen i hamnen.
Idéskiss 2010/2011 (PDF)
Här kan du även se en detaljskiss över nya upptagningsområdet.
Detaljskiss 2010, (PDF)
Göteborgs småbåtshamnar blir renare med nya anläggningar.
Artikel i Vårt Göteborg, (PDF)


 


Kontaktuppgifter

Telefon 031-368 58 00
Klicka här för information om telefontid

Länkar och filer:

 Vägbeskrivning
Havsvattenstånd
Sjökort
 Kontaktformulär
 Hamnkarta (PDF)

 Idéskiss 2010/2011 (PDF)
Lägg till denna sida som ett bokmärke

HAMNINFORMATION
GPS position: 57° 42,1 N 11° 47, E
Kustkort: 93 - Skagerak, östra delen
Skärgårdskort: 931 - Marstrand - Göteborg - Tistlarna
Gästplatser: Hamnen har inga ordinarie gästplatser
Antal båtplatser: 385
Vinteruppläggningsplatser: 625
Byggår: Kanal och etapp 1 1995, etapp 2 2005


Weather forecast for Torslanda
Sunrise 08:47
Sunset 15:25
Partly cloudy. Moderate breeze, 7.0 m/s North-northeast
precipitation: 0 mm

Klicka på rutan för fler väderprognoser.

 

Grefab presenterar väder genom www.yr.no. Det är en fri tjänst från Norges Meteorologisk Institutt som erbjuder detaljerade prognoser för 6,3 miljoner platser över hela världen. Du finner även länkar till svenska SMHI och danska DMI här hos oss.


Gör hamnsidan till startsida så har du alltid aktuell väderrapport för din båtplats!

Väder från www.smhi.se >

Väder från www.dmi.dk >

 

Sjökort från www.eniro.se >
Grefab, Box 11064, 404 22 Göteborg  •   Besöksadress: Norra Hamngatan 40  •  Telefon: 031 - 368 58 00•  E-post: grefab@grefab.se  •  Om webbplatsen