Boka sjösättning/uppläggning
Languages
This text is replaced by the Flash movie.
Om oss
Göteborg ska vara Nordens bästa region för båtlivet. Framsida av trycksak.

VD har ordet                          
 


2017-12-19                                                                          
 
Nu är de båtar som skall tas upp upptagna och hamnarna fylls med vinteruppställda båtar. Under hösten har Grefab planerat för åtgärder som syftar till ökad driftssäkerhet för el i alla hamnar. Det är ett omfattande arbete som kommer att pågå under de närmaste åren. Arbetet syftar till att byta ut uttjänt utrustning och installera ny som möjliggör en energisnålare verksamhet med lägre kostnader för elförbrukning. Den utrustning som installeras i hamnarna skall göra det lättare för er kunder att följa skrivningarna i villkoren.

Efter sommaren kommer Saltholmens pir att byggas klar. Samtidigt räknar vi med att även ha fått besked från miljödomstolen gällande omorganisering av bryggorna i Fiskebäck. I dagarna har Grefab lämnat in en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen gällande ersättning av palissaden i Hinsholmskilen.

Grefab träffade samtliga ordföranden i hamnföreningarna i mitten av oktober för att diskutera 2018 års underhålls- och investeringsplan. Det var ett konstruktivt och engagerat möte vilket vi tackar för. Styrelsen fattade sedan på oktobermötet beslut om budgeten för 2018. Det känns lite tungt att priserna höjs med 5 % generellt, men kan variera lite på grund av vilken båtplatsstorlek det gäller. Huvudskälet för avgiftshöjningen är Grefabs höjda kostnader till fastighetskontoret för arrendena samt underhållsbehovet i alla Grefabs hamnar.

Arbetet med digitalisering fortgår och ett flertal e-tjänster har tillkommit, vilket vi hoppas skall bli till glädje för er kunder och underlätta dialogen mellan er och bolaget. Logga gärna in i e-tjänsten och kontrollera att era kontaktuppgifter stämmer. Grefabs ”nya hemsida” är under framtagande och syftet är att den skall bli lättare att söka information från och ha samma struktur som övriga hemsidor i Göteborgs stad.

I god tid före vårens och sommarens sjösättning kommer Grefab att skicka ett antal märken som alla kunder skall fästa på sin båt, mast och trailer. Syftet med båtmärkningen är att säkra identitet, betalning och övriga åtaganden hos Grefabs kunder. Genom avläsning med mobil kan personalen se vem som äger båten säkerställa att det är rätt båt som skall sjösättas och vilken båtplats den skall ligga vid. Det kommer även att bli möjligt att vid upptagning skicka en kartplacering till samtliga kunder via sms, så att det blir en mer effektiv hantering vid sjösättningen både för er kunder och för Grefab.

De master som ligger placerade på mark som inte är avsedd för master kommer att lappas under vintern. Lapparna skall informera om att masterna bör flyttas. Ligger dessa master kvar efter sjösättningsperioden kommer Grefab att flytta undan dessa och i de fall ingen ägare ger sig till känna kan dessa master komma att avyttras i nära samarbete med polisen.

God-Jul och Gott Nytt År
Ann-Christine Alkner-Dahl


 

 
Grefab, Box 11064, 404 22 Göteborg  •   Besöksadress: Norra Hamngatan 40  •  Telefon: 031 - 368 58 00•  E-post: grefab@grefab.se  •  Om webbplatsen  • Sitemap