Boka sjösättning/uppläggning
Languages
This text is replaced by the Flash movie.
Om oss
Återvinningsikon

Miljöåtgärder

Vi har elva miljöstationer för återvinning eller destruktion av miljöfarligt avfall. Och containers för brännbart avfall i samtliga hamnar.

Reningsanläggningar för båtbottenslam efter bottentvätt finns i samtliga bemannade hamnar.

Miljöfilter på samtliga dagvattenbrunnar.

Tömningsautomater för septiktankar finns i Björlanda Kile, Hovås ,Saltholmen, Torslanda Lagun, Fiskebäck, Eriksbergsdockan och Hinsholmen.
 

§ 4 Allmänna ordningsregler och säkerhet i hamnen

Utdrag ur Grefabs Allmänna Villkor punkt h. efterfölja följande ordningsregler
 

  • Endast av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger för fritidsbåtar får användas,

  • Vid skrapning, slipning och målning av båtar ska marken täckas så att färgflagor, slipdamm och färgspill kan samlas upp (slipmaskin med filter/behållare kan underlätta uppsamling) samt nämnda material omhändertas (för undvik-ande nedträngning i marken) och lämnas på miljöstation.
  • Färgburkar, olja och andra kemikalier får inte lämnas kvar under båten eller på uppställningsplatsen, miljöfarliga och brandfarliga ämnen ska hanteras i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter.
  • Avfall och farligt avfall, t ex färgrester, förbrukad konserveringsvätska, olja och slipdamm, ska samlas upp och lämnas vid hamnens miljöstation. Avspolning av båt får endast ske över spolplatta.Tips på sidor om miljöregler och båtbottenfärger.
På Göteborgs hemsida kan du läsa mer om hur du som båtägare kan minska den negativa miljöpåverkan från din båt.
Miljöregler för fritidsbåtar.
På transportstyrelsen kan du läsa mer om hur båtbottenfärg får användas  - Du har väl koll på reglerna ?

Grefab har spolplattor vid kranarna och effekten av dessa följs med intresse av oss, miljöförvaltningen och övriga myndigheter. Metoden fungerar väl i nästan alla hamnar men inte på enstaka platser. Detta visar sig när vi tar prover i avloppsvattnet, Grefab vill markera att det ur miljö- och arbetsmiljöhänseende är viktigt att kunderna använder miljögodkända färger och om det går, undviker användningen av de färger som blöder.
Vi kommer att inleda ett informationsarbete tillsammans med miljöförvaltningen om alternativ som finns och hur de bäst kan anpassas till våra förhållanden och hamnar.


 

 

Torslanda Lagun – Miljöstation, Björlanda Kile – Miljöfilter i dagvattenbrunn, Torslanda Lagun – Katalysator på fordon, Björlanda Kile – Septitankautomat, Saltholmen – Spolplatta med reningsverk.

Grefab, Box 11064, 404 22 Göteborg  •   Besöksadress: Norra Hamngatan 40  •  Telefon: 031 - 368 58 00•  E-post: grefab@grefab.se  •  Om webbplatsen  • Sitemap