Boka sjösättning/uppläggning
Languages
This text is replaced by the Flash movie.
Fiskebäck
  övriga hamnar
Information från hamnen
Ny mottagningsstation för toatömning
Fiskebäck har under våren 2015 fått en ny mottagningsstation för toatömning.
Stationen är placerad vid inloppet till hamnen, längst ut på brygga A.
Förtöjning vid toatömning sker mot bryggnocken. Förtöjning får endast ske tillfälligt vid tömning.
 
Mottagningsstationens pumpkapacitet är ca 25 liter/minut, så det kan ta några minuter att tömma en tank.
Detta beror på den långa ledningslängd vi har till närmaste VA-anslutning och det kommer att bli bättre i samband
med att bryggorna i hamnen byggs om.
Mottagningsstationen är avgiftsfri att använda för Grefabs kunder och besökare.

 
 

Grefab, Box 11064, 404 22 Göteborg  •   Besöksadress: Norra Hamngatan 40  •  Telefon: 031 - 368 58 00•  E-post: grefab@grefab.se  •  Om webbplatsen  • Sitemap