Boka sjösättning/uppläggning
Languages
This text is replaced by the Flash movie.
Eriksberg
  övriga hamnar
Hamnregler

Om båten sjunker eller blir liggande i marvatten måste båtägaren genast vidtaga åtgärder för båtens upptagande eller länsning.

Jolle eller annan båt får inte förvaras under eller på bryggor. Släpjolle får dock förtöjas inom båtplatsens vattenområde.

Det är förbjudet att inom hamnens anläggning blästra och sprutlackera.

Endast av Kemikalieinspektionen godkända bottenfärger för fritidsbåtar får användas.

Bullerstörande arbeten får inte utföras mellan kl. 20.00 och 07.00.

 

Här kan du läsa om elsäkerhet i småbåtshamnar och fritidsbåtar.
En broschyr som är framtagen i samarbete med Elektriska installationsorginisationen EIO

 
Grefab, Box 11064, 404 22 Göteborg  •   Besöksadress: Norra Hamngatan 40  •  Telefon: 031 - 368 58 00•  E-post: grefab@grefab.se  •  Om webbplatsen  • Sitemap