Boka sjösättning/uppläggning
Languages
This text is replaced by the Flash movie.
Eriksberg
  övriga hamnar
 
Ansökan
Rättighet att teckna avtal inom hamnens område är i första hand förbehållen kommunmedlem i
Grefabs ägarkommuner (Göteborg, Mölndal, Partille och Ale). Med kommunmedlem avses den som är folkbokförd, äger fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen. Endast den som är myndig kan tilldelas båtplats.
Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som ställs till Grefab.

Fyll i om ansökan gäller båtplats, vinteruppläggningsplats eller inomhushall.
Sökande = båtägaren skall vid erbjudande av avtal kunna uppvisa ett giltigt försäkringsbevis för anmäld båt varav det framgår att båtägaren med vilken Grefab avser att teckna avtal också är försäkringstagare av båtförsäkringen.


Kötiden i våra hamnar varierar. Vill du veta mer om kötiden till en speciell hamn kan du titta på sidan om köplats/tid/prognos.

Köavgiften för båtplats och inomhushall är 300 kr/år.
Du får efter cirka 14 dagar en skriftlig bekräftelse per post att vi mottagit din båtplatsansökan.
Observera att bekräftelse skickas inte på ansökningar gällande vinteruppläggningsplats och vinterliggning i sjön.

 

Regler för dig som vill registreras som sökande till kön


 
Grefab, Box 11064, 404 22 Göteborg  •   Besöksadress: Norra Hamngatan 40  •  Telefon: 031 - 368 58 00•  E-post: grefab@grefab.se  •  Om webbplatsen  • Sitemap